Více než desítka českých pacientů využívá výhody domácí dialýzy Nx Stage

Domácí hemodialýza se začala do povědomí odborné i laické veřejnosti zapisovat zhruba před dvěma lety. Je jednou z takzvaných domácích léčebných metod. To znamená, že pacienti nedojíždějí třikrát týdně do dialyzačního centra, ale mohou být doma a léčbu si provádějí sami. Právě známé domácí prostředí a možnost zůstat v kontaktu s rodinou pozitivně přispívá k jejich větší psychické pohodě. 

Když se řekne hemodialýza, většina lidí si vybaví velké složité stroje. V případě přístroje s názvem Nx Stage to však neplatí. Je navržen tak, aby nezabíral mnoho místa a jeho instalaci v domácnosti nemusely předcházet žádné velké stavební úpravy, které jdou ruku v ruce s vysokými výdaji. Je nutné pouze zajistit zdroj elektřiny, napojení na vodovodní kohoutek a odpad. Ovládání přístroje je velmi intuitivní a pro pacienty nenáročné. Kromě čistého prostředí je třeba v domácnosti vyhradit prostor na skladování materiálu, avšak nic velkolepého, pár krabic s dialyzačním koncentrátem a kazetami, které se do přístroje vkládají.

Čerstvé zkušenosti s domácí hemodialýzou má i paní Šárka Juřicová z Novojičínska, která se stala  devátou pacientkou v České republice, která má doma přístroj Nx Stage. Paní Šárka absolvovala takzvanou preemptivní transplantaci. To znamená, že jí byla transplantována nová ledvina ještě dříve, než došlok dialyzační léčbě. Na základě pooperačních komplikací však paní Šárka musela být převedena na nemocniční
hemodialýzu. „O domácí variantě jsem se dozvěděla od paní doktorky Václavy Honové z dialyzačního střediska v Novém Jičíně, kam jsem téměř tři čtvrtě roku dojížděla třikrát týdně na hemodialýzu. Na radu lékařky jsem nejdříve absolvovala seminář, kde jsem se s touto novou metodou seznámila, a po zvážení všech možností, včetně peritoneální dialýzy, která pro mě vhodná nebyla, jsem se definitivně rozhodla pro Nx Stage. Jedním z důvodů, proč jsem nechtěla dojíždět na hemodialýzu bylo i to, že mám malého syna a ten moje časté odjezdy do nemocnice špatně snášel,“ říká mladá maminka.

„Pacientům vždy vysvětlujeme, jak může jejich léčba vypadat a představujeme všechny varianty“, říká MUDr. Honová, vedoucí lékařka dialyzačního střediska Nový Jičín a doplňuje: „Sama jsem byla překvapená, jak velký zájem vyvolala domácí hemodialýza u našich pacientů. V současnosti se školí už čtvrtý pacient a dva máme v predialýze.“

Při této variantě léčby se pacienti dialyzují pětkrát až sedmkrát týdně, přičemž jedna procedura trvá dvě až tři hodiny. Lékaři doporučují, aby mezi dialýzami nebyla přestávka delší než jeden den. Častější léčba přináší zdravotní výhody jako například menší zátěž pro srdíčko, protože se v těle mezi dvěma dialýzami nestačí nashromáždit tolik tekutiny a odpadních látek metabolismu. Pacienti jsou tak lépe připraveni na transplantaci. Další zdravotní výhodou je, že u některých pacientů dochází ke snížení množství léků, které užívají na úpravu vysokého
krevního tlaku a většina také nemusí při tak krátkých dialýzách užívat léky proti srážení krve (Heparin). Neměli bychom zapomenout ani na to, že pacienti nemusí tolik omezovat příjem tekutin a dodržovat dietu typickou pro dialyzované.

Přístroj se skládá ze dvou částí. Spodní tvoří úpravna vody, v níž se voda nejdříve deionizuje, aby se z ní stala ultračistá, která se následně smíchá s dialyzačním koncentrátem. Tím se vytvoří 60 litrů roztoku, který většinou vystačí na tři dialýzy. Na vrchní části přístroje je displej, na němž si pacient nastavuje léčbu. „Napoprvé to možná vypadá složitě, ale s přístrojem jsem se sžila velmi rychle. Navíc před tím, než jsem ho dostala, jsem prošla podrobným školením.

Přístroj mám teprve měsíc, ale naučila jsem se mu důvěřovat. Před napojením se nejprve musí připravit a propláchnout. To trvá zhruba půl hodiny a nemusím u toho být. Po ukončení tohoto cyklu začínám s vlastní dialýzou, která trvá dvě a půl až tři hodiny. Se zaváděním jehel do šantu na ruce mi pomáhá maminka a někdy imanžel. Výhodou je, že mimo tělo mám vždy pouze 160 ml krve, proto se ničeho neobávám,“ vysvětluje paní Šárka.
„Naučila jsem se plánovat, abych měla dialyzační roztok včas připravený. Jeho míchání trvá sedm hodin a provádím ho vždy po třech dialýzách, protože na jednu dialýzu spotřebuji 20 litrů. Přístroj nechávám pracovat přes den, aby v noci nerušil. Pokud bych si měla vybrat, šla bych do toho znova. Doporučila bych tuto metodu i jiným pacientům, pro mě to byla výzva. Předností je, že zůstávám doma, plánuji
si čas podle sebe, mám svůj komfort a jsem s rodinou. To je nejdůležitější. Zatím se s přístrojem sžívám, očekávala jsem, že mi dialýza doma přinese větší časovou úsporu, ale nejvíc si cením toho, že můžu být doma, prostředí nemocniční dialýzy mi nevyhovovalo,“ říká ke svému rozhodnutí paní Šárka.

Jana Kolářová

Pacienti i zdravotníci, kteří by chtěli o možnosti využití této metody domácí hemodialýzy vědět více, se mohou obrátit na firmu Bionext, která u nás přístroj Nx Stage zavádí.

www.bionext.cz

ONDŘEJ BYDŽOVSKÝ