Odkazy

Starý web Stěžně www.stezen.cz
  Společnost dialyzovaných a transplantovaných www.spoldat.cz
Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných www.skdat.cz
   Světový den ledvin (World Kidney Day)  www.worldkidneyday.org
Domácí dialýza (peritoneální dialýza) www.domaci-dialyza.cz
Domácí hemodialýza NxStage www.bionext.cz
  Koordinační středisko transplantací www.kst.cz
 Dárcovství orgánů (informační stránky IKEM) http://darci.ikem.cz
Česká transplantační nadace Karla Pavlíka www.czechtransplant.cz
  Hamzovo dialyzační centrum (Česká aliance pro dialýzu) www.cad-dialyza.cz
Penzion Pastviny (možno dohodnout cenově výhodné pobyty pro dialyzované a transplantované přes SpolDaT) pastviny.penzion.com
 Rekreační dialýza www.rekreacnidialyza.cz
Český tým dialyzovaných a transplantovaných sportovců (CTT)
Světové hry dialyzovaných a transplantovaných
 Transplantsport www.transplantsport.cz
Ledviny.cz www.ledviny.cz
Transplantace.eu www.transplantace.eu
www.nefrologie.eu
Moje medicína
Časopis Dialog (B. Braun Avitum)
Časopis Péče pro mne (Fresenius)
Cikáda
Alžběta
Dialýza Strahov
www.dialyza.cz