Kontakt

REDAKCE

Šéfredaktorka: 

Mgr. Jana Ptáčková
e-mail: stezen@spoldat.cz

Odpovědný redaktor:  
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Redakce:
Daniel Srb
Jana Bosáková
Věra Šťastná
Mgr. Míša Černá
Ing. Pavel Exner

INZERCE:

V otázkách inzerce na webu www.casopisstezen.cz i v tištěném vydání časopisu se obracejte na Mgr. Janu Ptáčkovou, stezen@spoldat.cz.

Časopis Stěžeň vydává:

Společnost dialyzovaných a transplantovaných
Ohradní 1368,
140 00 Praha 4 – Michle

e-mail: bosakova@spoldat.cz
internet: www.spoldat.cz