Jak si dělat hemodialýzu doma a jednoduše

O tom, že je již i u nás možné provádět si hemodialýzu doma, jsme ve Stěžni už psali. Nyní bychom vám ale rádi představili přístroj, který dává domácí hemodialýze zcela nový rozměr, zpřístupňuje ji širokému spektru dialyzovaných pacientů a nyní je dostupný i pro české pacienty. Tuto novou formu hemodialýzy nám představili Mgr. Ondřej Bydžovský z firmy BioNEXT a primář interního oddělení VFN na
Strahově MUDr. Vladimír Polakovič a my se o získané poznatky rádi podělíme.

Než představíme samotný přístroj NxStage, připomeňme v krátkosti, co předcházelo tomu, že mohou mít dnes pacienti v ČR dialýzu doma.
Oproti zahraničí, kde má domácí hemodialýza v řadě zemí dlouhou tradici a někde ji využívá i 10% dialyzovaných, bylo u nás v minulosti jen několik ojedinělých případů, kdy se pacienti dialyzovali doma, a to vždy za pomoci přístrojů, které se používají běžně na dialyzačních střediscích.

Pan Ondřej Bydžovský z firmy BioNEXT, která nový přístroj v ČR nabízí, má letité zkušenosti z kontaktu s pacienty na peritoneální dialýze a tak zná výhody, které přináší možnost zůstat při dialýze doma a řídit si léčbu z větší části sám. Peritoneální dialýza byla ještě před krátkou dobou jedinou možností domácí dialýzy, proto oslovil zahraniční firmu NxStage, aby zjistil, zda by mohli jejich přístroje pro domácí hemodialýzu používat i pacienti v ČR.

Než ale došlo k tomu, že mohli mít hemodialýzu doma první pacienti, bylo potřeba připravit vše po legislativní stránce a domluvit se s pojišťovnami. Nicméně výsledkem všech těchto kroků je to, že již od loňského roku je domácí hemodialýza zahrnuta v úhradové vyhlášce a pojišťovny ji hradí a v letošním roce mají první pacienti také již uvedený přístroj NxStage. Nezpochybnitelný podíl na tom má také Dialýza Strahov, která má historicky s domácí hemodialýzou v rámci České republiky největší zkušenosti a logicky se tedy stala jedním z prvních
pracovišť, kam byl přístroj NxStage nabídnut. Z tohoto pracoviště také pochází první pacient, který jej u nás začal používat.

Výhody domácí hemodialýzy
Jednou z největších předností je, že odpadá cestování na středisko a podřizování se jeho režimu. Nemocní tak nezřídka chodí běžně do zaměstnání, tráví čas s rodinou a dialýzu si dělají podle toho, jak se jim to časově nejlépe hodí a také tam, kde se jim to hodí, třeba na chatě nebo na dovolené. Vše samozřejmě v mezích lékaři předepsaného režimu. Ještě významnějšími výhodami jsou ty zdravotní. Díky tomu, že
při domácí hemodialýze je frekvence dialýz pětkrát i vícekrát v týdnu, odpadají komplikace spojené s hromaděním draslíku, fosforu a dalších nežádoucích látek nebo hromaděním vody v těle. Lépe se tak reguluje tlak, stravování může být trochu volnější a pacientům je obecně lépe.

Jak NxStage funguje
Oproti klasickým dialyzačním přístrojům byl tento od počátku vyvíjen pro používání v domácnosti. Proto nejsou nutné žádné stavební úpravy, stačí jen najít místo, kam přístroj, který zabere plochu kolem necelého metru čtverečního, postavit. Samozřejmě je nutno někde skladovat materiál, kterého ale není nezvládnutelné množství a firma ho zaváží pravidelně pacientům domů.

Spodní část přístroje tvoří úpravna vody se zásobníkem dialyzačního roztoku, kam se vloží vak s koncentrátem, ze kterého přístroj připraví až 60 litrů dialyzačního roztoku. Toto množství může vystačit až na tři dialýzy, dle nastavení léčby. Příprava roztoku trvá 6–7 hodin, lze jej echat připravovat například přes noc.

K přípravě roztoku se využívá voda z vodovodu, jsou možné různé způsoby připojení, například podobně, jako když napojujete pračku. Úpravna vody obsahuje výměnnou čistící sadu pro přípravu superčisté vody. Ta se připravuje sice jinou metodou, než je z běžné dialýzy známá reverzní osmóza, ale výsledek je stejný, navíc přístroj hlídá i kvalitu výstupní vody – když nevyhovuje, dialýza nemůže začít. Čistící sadu s filtry je třeba měnit cca jednou za několik týdnů, podle kvality vody. Přístroj si vše hlídá, takže dá včas vědět, že před další dialýzou máte sadu vyměnit.

Set pro domácí hemodialýzu

Nad zásobníkem dialyzačního roztoku je samotný dialyzační přístroj, kam se vkládá kazeta s hadičkami a předpřipojeným dialyzátorem. Celé zasunutí jednorázového setu je tak jednoduché, že zabere jen krátkou chvilku. Další ovládání probíhá pomocí několika málo tlačítek. Zavěsí se vak s fyziologickým roztokem a spustí se přibližně dvacetiminutové úvodní testování všech funkcí, kontrolek i senzorů úniku tekutin a krve. Po této době přístroj ohlásí, že je připraven a pacient se může k dialýze připojit. Nastaví se parametry dialýzy jako je rychlost krevní pumpy, celková i hodinová ultrafiltrace a množství a průtok dialyzačního roztoku. Průtoky dialyzačního roztoku jsou oproti průtokům krve třetinové a díky tomu do sebe dialyzační roztok vtáhne mnohem větší množství zplodin a nežádoucích látek z krve. Proto také stačí na dialýzu mnohem menší množství vody (při klasické dialýze se spotřebuje 150 až 200 litrů vody, zde jen několik desítek).

V případě komplikací během dialýzy hlásí přístroj alarmy ve formě čísel, k nimž jsou v manuálu návody na řešení. Pokud by během dialýzy nastala nevolnost, je možné dialýzu rychle ukončit a vrátit krev zpětným proplachem. I kdyby se z jakéhokoliv důvodu nepodařilo krev vrátit, tato krevní ztráta by nebyla tak významná jako u klasické dialýzy, protože objem setu je pouhých 160 ml (oproti 350 ml v klasickém dialyzačním přístroji).

Jaké benefity přináší dialýza doma pacientům

✔ Lepší kvalita života – po psychologické stránce (klid domácího prostředí) i po fyzické (lepší kondice)
✔ Možnost rozložit si dialýzy během týdne dle sebe
✔ Více kratších dialýz týdně je fyziologičtější a k tělu šetrnější
✔ Lepší regulace krevního tlaku
✔ Lepší zvládání diety díky častějšímu čištění organismu
✔ Možnost cestovat (společnost BioNEXT chystá i uvedení cestovní varianty hemodialýzy, kdy si na cestu sbalíte jen samotný přístroj a dialyzační roztok zaveze firma na místo vašeho pobytu v plastikových vacích)

Ovládání přístroje NxStage je jednoduché

Mnoho těch, kdo mají zkušenosti s dialýzou, nyní určitě napadne, jak je to s napichováním jehel pro dialýzu. Řada pacientů zvládne napichování sama, u někoho se to naučí někdo z rodiny. Existuje ale i varianta, že po domluvě přijde napíchnutí provést zdravotní sestra. Odpojit se pak pacient zvládne již sám. Domácí hemodialýzu lze také provádět pomocí permanentního katetru. Výhodou přístroje je také to, že přístroj není nutné desinfikovat, sety jsou uzavřeným systémem na jedno použití. jsou uzavřeným systémem na jedno použití. S domácí hemodialýzou jsou samozřejmě spojená určitá rizika, ale většina z nich se eliminuje kvalitním zaškolením v počátcích této léčby a neustálou
podporou pacienta i v době, kdy už se dialyzuje samostatně. Také u cévního přístupu je riziko relativně malé – pacienti, kteří si provádějí dialýzu sami, jsou ze zkušenosti opatrní a o cévní přístup se starají velmi pečlivě. V průběhu dialýzy hlídá většinu rizik sám přístroj, a pokud cokoliv nevyhovuje, spustí alarm nebo dialýzu zastaví. Přesto je z důvodu bezpečnosti vyžadováno, aby byl vždy s pacientem během dialýzy někdo doma.

Odborné zázemí pro přístroj NxStage tvoří v tuto chvíli Dialýza na Strahově, kde se různým typům dialýzy věnují velmi dlouho a mají mnoho
zkušeností se všemi typy dialýzy. Hemodialyzační střediska, která chtějí svým pacientům domácí hemodialýzu nabídnout, mohou využívat konzultací a případně dalších nutných zákroků či vyšetření právě na Strahově.

Pokud by měl kterýkoliv z pacientů zájem o léčbu s přístrojem NxStage, měl by se na tuto možnost informovat u svého ošetřujícího lékaře, informace o přístroji NxStage lze najít také na webu firmy BioNEXT www.bionext.cz.

Výhody přístroje NxStage
✔ Přístroj je jednoduchý pro učení, ovládání a používání – od počátku byl vyvíjen a navržen pro domácí užití a obsluhu pacienty
✔ Přístroj je pohodlný a flexibilní pro domácí použití – instalace je jednoduchá a rychlá, provoz je levný a má výrazně nižší dopad na domácí rozpočet pacientů
✔ Léčba s přístrojem je bezpečná – celý koncept je postaven na předcházení rizik spojených s dialyzační léčbou prováděnou  pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky v prostředí mimo zdravotnická zařízení
✔ Léčba s přístrojem je účinná – je možné zvolit předpis léčby, který splňuje požadavky na její účinnost a současně vyhovuje životnímu stylu pacienta a přináší mu možnost pokračovat v plnohodnotném životě

 

Jana Ptáčková