Dětská dialýza ve FN Motol

Chronický hemodialyzační program u dětí byl ve Fakultní nemocnici v Motole zahájen v září roku 1980 jako na prvním pracovišti v tehdejším Československu. Do té doby jsme prováděli pouze akutní peritoneální dialýzu.

Peritoneální dialýza u kojenců

V současnosti máme na našem oddělení celkem pět lůžek a kromě hemodialýzy provádíme i další eliminační metody: hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu, plazmaferézu, kontinuální metody, hemoperfuzi a jako jediné pracoviště v ČR i imunoadsorbci (tento výkon provádíme u dětí jako jediné pracoviště v ČR).

Děti k nám docházejí zpravidla třikrát týdně na tři až čtyři hodiny, během výkonu může být přítomen někdo z členů rodiny. Aby děti nezameškaly školu, navštěvují je pravidelně učitelky jak ze základní, tak i mateřské školy, případně herní terapeut. Velmi úzce spolupracujeme s nutriční terapeutkou a sociální pracovnicí, k dispozici je též psycholog. Napojení dětí na přístroj je podobně jako u dospělých realizován buď přes fistuli nebo dlouhodobý centrální žilní katetr. Chronickou peritoneální dialýzu provádíme od roku 1991. Spádovou oblastí je celá Česká republika a všechny děti mají k dispozici přístroj (cycler). Na dialyzační program navazuje transplantační
program, přičemž průměrná čekací doba na transplantaci činí půl roku. Transplantujeme ledviny od mrtvých i od živých dárců.

Eva Vlachová