Co znamená asistovaná peritoneální dialýza?

Domácí zdravotní péče neboli home care je služba, která umožňuje pacientům zůstat ve svém vlastním prostředí, přestože nemohou z různých důvodů léčbu zvládat sami. Smyslem služby je udržet nemocného co nejdéle v domácím prostředí za podpory kvalifikovaných zdravotních sester. Ty k němu docházejí, pomáhají s léčbou a jsou speciálně vyškoleny, aby pacienty řádně edukovaly, třeba i opakovaně, a umožnily jim tak pozdější samostatnost při provádění peritoneální dialýzy. Tato varianta je ideální v případě, že pacient nezvládá léčbu vlastními silami, ale vzhledem k jeho jinak dobrému zdravotnímu stavu by bylo zbytečné ho hospitalizovat. Tato možnost léčby přináší pacientům mnoho výhod. Nejdůležitější je, že mohou zůstat ve svém vlastním prostředí a v dosahu rodiny.

Systém poskytování zdravotní péče se vyvíjí. Pacienti již nemusí vždy zůstávat na terapii v nemocnici nebo jiném zařízení. Vzrůstá také počet
nemocných, kteří chtějí pobývat v domácím prostředí, ale mají obavy, že na to sami nestačí. I pro ně je peritoneální dialýza dostupná, a to díky službám agentur domácí péče. Sestry mohou docházet za pacienty domů, do domova seniorů, léčebny dlouhodobě nemocných, či dokonce do denního stacionáře. Existuje tedy prostor pro to, aby peritoneální dialýzu využívalo více pacientů, pokud jim bude poskytnuta pomoc při jejím provádění.

Vyhledávač agentur domácí péče
Společnost Baxter Czech vytvořila vyhledávač agentur domácí péče, který mohou využívat lékaři i pacienti. Je přístupný na internetové adrese www.prehledadp.cz. V této webové aplikaci je možné agentury třídit podle nabízených služeb – asistované peritoneální dialýzy, aplikace parenterální výživy nebo hemofilických léčivých přípravků, ale mimo jiné i podle místa, kde klient danou péči potřebuje.

Jak to v praxi funguje?
Pokud pacient napojování dialyzačních vaků nezvládá sám nebo za pomoci rodiny, je tu možnost využít odborné pomoci agentur domácí péče a zažádat o takzvanou asistovanou peritoneální dialýzu. Kdyby se tak nestalo, musel by takový nemocný být převeden na hemodialýzu. Při léčbě doma odpadnou cesty sanitkou do zdravotnického zařízení, čekání na sanitku, několikahodinová připojení k hemodialyzačnímu přístroji i často opakované vytváření cévního přístupu pro hemodialýzu. Pacientovi zůstane výhoda významně menšího dietního omezení a léčba je i šetrnější, protože dochází k menším výkyvům ve vnitřním prostředí. Kromě toho se také snižují náklady na zdravotní péči.

„Je nutno zdůraznit, že asistovanou peritoneální dialýzu může předepsat pouze praktický lékař na základě doporučení od nefrologa nebo přímo nefrolog. Pacientovi se služby agentury domácí péče hradí ze zdravotního pojištění. Za předepsanou zdravotní péči tedy nic neplatí,“ říká Ilona Francová, vrchní sestra z agentury Home Care Promedica, s. r. o., která zaměstnávádvanáct vyškolených sester, jež se mohou
starat o pacienty s peritoneální dialýzou. A dodává: „Sestry prošly speciálním školením na obě metody peritoneální dialýzy, tedy kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD) i automatizovanou peritoneální dialýzu (APD). Asistovanou peritoneální dialýzu nabízí naše agentura už od roku 2013.“

Hlavní výhody asistované peritoneální dialýzy:
✔ léčba v pacientově domácím prostředí
✔ odpadají pravidelné cesty na dialýzu
✔ pacient má významně menší dietní omezení
✔ léčba peritoneální dialýzou je pro tělo šetrnější, protože nedochází k tak velkým výkyvům ve vnitřním prostředí
✔ asistence sestry při úkonech spojených s připojováním a odpojováním

Zdravotní sestra přichází za pacientem a pomáhá s provedením výměny dialyzačního roztoku. Na jednu proceduru se počítá 50 minut času sestry a drobný spotřební materiál (sterilní rukavice, rouška a odpadkový box). Výkon je dle indikace nefrologa možno provádět až pětkrát denně, standardně se provádí čtyřikrát denně. Speciálním materiálem potřebným k léčbě zásobuje pacienta přímo nefrologické pracoviště.

Miloš Neslušan (pr)